Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - Lego, Hasbro, Mattel, Zapf Creation, Granna, Piatnik, Efko, Cobi,

pacholicek.cz

Obchodní podmínky

 internetového obchodu www.pacholicek.cz
e-mail: info@pacholicek.cz
 

1. ÚVOD
 
Provozovatelem internetového obchodu www.pacholicek.czje fyzická osoba:
Vladan Macoun
Fibichova 2990/57
690 02 Břeclav
IČ: 44128070
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
na základě živnostenského oprávnění Č.j. OŽU/1736/2009/Tu/3

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené internetovým obchodem www.pacholicek.cz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho internetového obchodu je především elektronická pošta.


2. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN

2.1. Prodávající
Prodávající: Vladan Macoun
IČ: 441 280 70
se sídlem Břeclav, ul. 17. listopadu 53/16, PSČ 690 02

2.2. Kupující

2.2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu
www.pacholicek.cz (dále jen kupující), tedy vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště nebo sídlo firmy, telefonní čísla, e-mail, místo doručení zboží,...)
 
 
 
 
3. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Předmět koupě
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, ceny apod. v objednávce kupujícího. Informace o produktech uvedené na internetových stránkách mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

3.2. Závazek prodávajícího
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávce.

3.3. Závazek kupujícího
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

 
 
4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Uzavření kupní smlouvy

4.1.1. Objednávka odeslaná uživatelem představuje návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána na
objednavky@pacholicek.cz. Jestliže konec této lhůty připadne na dny pracovního volna nebo svátky, prodlužuje se lhůta pro přijetí návrhu do 11.00 hodin nejbližšího pracovního dne následujícím po takovém volnu nebo svátku. Přijetí návrhu prodávajícím je zasláno kupujícímu na jím udanou e-mailovou adresu spolu s žádostí o potvrzení jeho objednávky. Kupní smlouva je uzavřena odesláním požadovaného potvrzení objednávky kupujícím. Kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu tří let od převzetí zboží kupujícím.

4.1.2. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží nebo náklady prodávajícího na opatření zboží. Prodávající je povinen o těchto skutečnostech neprodleně kupujícího informovat a pokud možno mu nabídnout srovnatelný náhradní výrobek.

4.2. Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení v místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

4.3. Úložní doba, částečné plnění
Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději sedm dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě.
 

5. CENA

Kupní cenou objednaného zboží je cena uvedena v internetovém katalogu zboží prodávajícího. Tato cena již obsahuje DPH. Kupní cena musí být uhrazena kupujícím nejpozději při převzetí zboží. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.
 
 
 
 
6. DOPRAVA A ZPŮSOB ÚHRADY
 
 
6.1. Doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.
 
6.2. Lhůty pro dodání zboží
Zboží, které je je skladem, expeduje prodávající nejpozději do 2 - 7 pracovních dnů od obdržení objednávky a to přepravcem, kterého si objednatel zvolí ve své objednávce. 
Zboží, které není momentálně skladem, expedujeme většinou do 7 - 10 pracovních dnů od obdržení objednávky. Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce. O odeslání zboží je kupující informován formou SMS nebo e-mailu. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby přepravních společností na adresu uvedenou v objednávce.
 
6.3. Náhrada nákladů spojených s dodáním zboží
Kupující je dále povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží v paušální výši zboží takto:

Poštovné v rámci České republiky:

149 Kč - Česká pošta - Balík Do ruky (do hmotnosti 25 kg) - dodání obvykle do 48 hodin od odeslání zboží.
 
129 Kč - DPD kurýr - zásilky na adresu příjemce (do hmotnosti 10 kg) - dodání obvykle do 2-3 pracovních dnů od odeslání zboží.
 
119 Kč - Zásilkovna s dodáním na draesu - dodání na adresu příjemce Zásilkovnou                          (do hmotnosti 5 kg) - dodání obvykle do 3 - 5 pracovních dnů od odeslání zboží. 
(pouze pro zásilky malých rozměrů).
 
79 Kč - Zásilkovna - dodání na odběrné místo v síti Zásilkovna (do hmotnosti  5 kg) - dodání obvykle do 3 - 5 pracovních dnů od odeslání zboží. (pouze pro zásilky malých rozměrů).
Parametry pro velikost balíku u služby Zásilkovna:
  • Maximální hmotnost zásilky: 5 kg
  • Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm
  • Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm)
Upozornění: V předvánoční době se můžou dodací lhůty jednotlivých přepravních společnosti prodloužit!
 
Dobírka-příplatek
39 Kč je příplatek za vybrání dobírky u všech služeb dopravy - neúčtujeme ho při platbě předem bankovním převodem
tzn.: Pokud si objednáte zboží na dobírku, připočte se vám k poštovnému 39,- Kč.
 
Při objednávce nad 3000 Kč je poštovné v rámci České republiky zdarma!
 
 
Poštovné na Slovensko:
 
129 Kč - Zásielkovňa SK - dodání na odběrné místo v síti Zásielkovňa SK (do hmotnosti  5 kg) - dodání obvykle do 3-7 pracovních dnů.
 
Dobírka-příplatek
49 Kč je příplatek za vybrání dobírky Zásilkovnou SK - neúčtujeme ho při platbě předem bankovním převodem
tzn.: Pokud si objednáte zboží na dobírku, připočte se vám k poštovnému 49,- Kč.
 
 
Při objednávce nad 5000 Kč je poštovné  na Slovensko zdarma!
            
6.4. Způsob úhrady
a) Převod na účet
platba na účet 43-3321700247 / 0100. Zboží bude zasláno po připsání částky na uvedený účet.
 
b) Dobírkou
při převzetí na Vaší adrese nebo u přepravce (Zásilkovna, DPD, Geis, GLS a Česká pošta).
Příplatek za dobírku podle ceníku (viz. bod 6.3.).

6.5. Ostatní náklady
Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím internetové aplikace těchto stránek, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.
 
 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Prodávající
Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době (viz čl. 4.3.) těchto podmínek. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

7.2. Kupující

7.2.1. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Pro platné odstoupení od smlouvy je zapotřebí v této lhůtě splnit následující podmínky:

a) Písemně sdělit prodávajícímu skutečnost odstoupení od smlouvy adresovaným prodávajícímu na e-mailovou adresu info@pacholicek.cz nebo na poštovní adresu prodávajícího: Vladan Macoun, Fibichova 2990/57, Břeclav, PSČ 690 02, např. prostřednictvím tohoto textu: „Odstupuji tímto od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetu na základě mé objednávky ze dne ........... potvrzené mnou dne ............... a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží poštovní poukázkou na mou adresu nebo na účet číslo:…………………. Datum a podpis.“ - V textu odstoupení od smlouvy musí být uvedena identifikace kupujícího a zboží, kterého se odstoupení týká, a dále údaj o tom, kam má být vrácena kupní cena (v případě bezhotovostní platby číslo účtu kupujícího nebo adresa pro zaslání peněžní poukázky).

b) Doručit zboží na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím přijato. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodání zboží za podmínek uvedených v ust. § 53 odst. 7 občan. zák., tedy:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím
lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
prodávajícího.
- na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na
jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem, apod.
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které
podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální
obal.

7.2.2. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze kupujícímu vráceny jím určeným způsobem. V opačném případě, tedy při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude možno akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.


8. ZÁRUKA A REKLAMACE VAD

8.1. Záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem doba delší. V případě záruky poskytnuté záručním listem odpovídá prodávající kupujícímu za vady předmětu koupě pouze v rozsahu vymezeném v záručním listě. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.

8.2. Oznámení vady
Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným spolu s reklamovaným zbožím do sídla prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží.

8.3. Nároky z odpovědnosti za vady
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, jen pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

8.4 Uplatnění reklamace
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však u zboží přiložen seznam autorizovaných servisů určených k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v tomto servisu.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

8.5. Podmínky pro úspěšné vyřízení reklamace
Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, aby kupující zjištěné vady oznámil co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu: info@pacholicek.cz, případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou níže společně se základními údaji:
- název, případně objednací kód reklamovaného zboží
- důvod reklamace
- datum nákupu
- kopie dokladu o koupi
- adresa pro zaslání vyřízené reklamace
- číslo účtu pro případ vrácení peněz (případně adresu pro zaslání složenkou)
 
8.6. Adresa pro vyřízení reklamace:
Hračky – Macoun, ul. 17. listopadu 53/16, Břeclav, PSČ 690 02
Odpovědná osoba: Vladan Macoun
 
  
 
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
9.2. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.
9.3. V okamžiku, kdy kupující na těchto stránkách klikne na odkaz "Souhlasím s podmínkami a objednávám" umístěný pod formulářem objednávky, má se za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

9.4. Obchodní podmínky jsou platné s účinností od 08.01.2020 
Copyright © www.pacholicek.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.pacholicek.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace